InformációkGázkészülék alkatrész megrendelőlap Névjegykártya

Garanciális ügyintézés

Szavatosság és jótállás:

Megrendelő az általa megrendelt árucikkek vonatkozásában szavatossági igényeit a Polgári törvénykönyv 305. §-ban foglaltak szerint érvényesítheti, valamint a kereskedőt az egyes tartós használatra rendelt termékek esetén jótállási kötelezettség terheli a 117/1991.(IX.10) Kormányrendeletben foglaltak szerint. Felek között ezen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyv, illetve a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

 

Garanciális ügyintézés menete:

Ha a meghibásodott termék rendelkezik garancialappal, úgy a garancialapon feltüntetett szakszerviz illetékes a garanciális ügyintézés tekintetében.

 

Azoknak az eszközöknek, melyek nem rendelkeznek garancialappal, cégünk végzi a garanciális ügyintézést. A számlán illetve a garancialevélen minden esetben feltüntetjük a vállalt garancia hosszát évben, avagy hónapban.

A garanciális igényt első lépésként írásban kell jelezni felénk.
epszer.iroda@gmail.com e-mail címre.

Meghibásodott alkatrészek esetében, a törvény által előírt, szakképesített szerelő álltal kitöltött hibaleírási adatlapot,munkalapot kérünk elküldeni  a termék mellé.
A terméket cégünk székhelyére postai úton, futárszolgálaton keresztül
kell visszaküldeni. A szállítási költségek, (oda és visszajuttatás) költségei a vásárlót terhelik! Ez futárszolgálat esetében aktuális szállítási díj ,illetve a Magyar Posta díjszabása szerint.
FIGYELEM! Utánvéttel feladott küldeményt nem veszünk át.

Az elküldött termékeket lehetőség szerint eredeti csomagolásban, gyári tartozékaival együtt kell megtenni. FONTOS, hogy a szükséges papírokon kívül (EREDETI számla, EREDETI garancialevél, hibaleírás, termék megfelelő beépítését igazoló számla másolatát) napközbeni telefonos elérhetőség is mellékelve legyen a meghibásodott termékhez.

Kérjük, hogy gondoskodjon visszajuttatott termékek megfelelő csomagolásáról, mivel a szállítás során keletkezett károkért nem vállalunk felelősséget. Elveszett garancialevelet nem áll módunkban pótolni. A garancialevélen történő bármilyen utólagos javítás, törlés, vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a garancialevél érvénytelenségét vonja maga után. A garanciális ügyintézés hossza, általában 2-3 hét, esetenként ennél rövidebb és hosszabb is lehet.

- A visszaküldött termékeket bevizsgáljuk,vagy gyártók ,forgalmazók felé továbbítjuk  azok javíthatóságát vagy cserejogosultságát megállapítjuk.

- A termék gyári szám/vonalkód sérülése vagy elvesztése, valamint a termék fizikai sérülése garanciavesztést von maga után.

- A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk és az ezzel kapcsolatos garanciális költségek a kár okozóját terhelik!

- Vezérlő egységeknél szoftveres probléma, bealításból adódó felhasználó általi  hibás telepítésből fakadó hibák, garanciavesztést von maga után.

- Természetes elhasználódás.

 

 A jótállási időtartam a vásárlás napjával kezdődik. A termék javítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a szervizben töltött idővel, kivétel ha nem található garanciális hiba. A javításhoz csak új alkatrész használható fel. A javítás következtében a termék értéke, használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt termékhez képest nem csökkenhet. Ha a javítás során kiderül, hogy a hiba nem garanciális jellegű, úgy cégünk fenntartja a jogot magának, hogy mindenkori szerviz óradíjat számítsa fel, ez (4000Ft+ÁFA/óra).


- Vezérpaneleken, készülékeken, alkatrészeken, egyéb termékek csomagolásán esetenként vonalkód szerepel. A beazonosíthatóság
miatt ezt a vonalkódot minden esetben meg kell őrizni.

 

Garancia alól kizáró okok:

 

-A terméken égés, törés, repedés vagy  egyéb fizikai-, látható sérülés.

-A termék, alkatrész nem megfelelő telepítéséből ,beépítéséből,kiépítéséből adódó hibák.

- Nem rendeltetésszerű használat. Nem rendeltetésszerű  használatnak minősül a termék gyári beállításait eltérő bealításokból adódó meghibásodások.Gyártó gépkönyvében,kezelési utasitásától eltérő használat,  a termék leírásában megadott paramétereket  meghaladó mechanikai / elektromos terhelés illetve egyéb  nem a célnak való felhasználás.

- Helytelen tárolás, elemi kár okozta meghibásodás.  (pl. villám, túláram)

- Szakszerűtlen kezelés, poros, nedves környezetben való használat .
(elektromos alkatrészek esetében)

- Amennyiben a terméken végzett javítási / szerelési  munkálatokat nem az azokat elvégezni jogosult, megfelelő jogosítványokkal,  szakképzetséggel nem rendelkező harmadik személy, vagy  a vásárló végzi és a hiba ennek következtében  keletkezett.

 

- A cégünk által összeszerelt ,telepített termékek garanciális időszak alatti megbontását, javítását csak és kizárólag cégünk végezheti! Más szakszerviz által történő megbontásához csak írásban adott engedélyünkkel történhet! Más szerviz ,szerelő ,szakszerviz által okozott hibáért kizárjuk felelősséget, az adott garanciális ügyintézését megtagadjuk.

 

- Szállítás vagy üzemeltetés közben külső  események hatására bekövetkező meghibásodás.

- Hiányzó vagy sérült garanciális záró címke, vonalkód, szériaszám, ami miatt a terméket nem tudjuk beazonosítani.

- Kizárjuk felelősségünket az ,egyéb általunk értékesített termékek használata által okozott károk, elmaradt haszon tekintetében.

-Hibásan telepített, vezérlőegységek, alkatrészek, okozta meghibásodás.

 

 

Nem garanciális jellegű problémák:

- Kompatibilitási problémák.

-A vásárló (a választott terméket )nem kompatibilis összeépíthető termékekkel együtt használja ,üzemelteti.  Nem működő, egyébként hibátlan alkatrész/termék.